มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
รศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจับ ให้สัมภาษณ์ รายการชัวร์ก่อนแชร์ ทางช่อง 9 อสมท.
News Date04 สิงหาคม 2563
รศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจับ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์ รายการชัวร์ก่อนแชร์ ทางช่อง 9 อสมท. เรื่อง น้ำยาล้างแอร์ที่สามารถมาล้างด้วยตัวเอง / ข้อควรระวังในการนำมาล้างแอร์ และการใช้น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์  ซึ่งสารระเหยที่อยู่ในน้ำหอมจะก่อให้เกิดคราบน้ำเมือกเกรอะกรังที่ตู้แอร์ ที่ต้องระมัดระวัง  วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคาร 64  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ