มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
News Date21 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)  สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี 6 ปี ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 6 เมษายน 2563
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เบอร์โทรศัพท์ 02-5552000 ต่อ 2811 2812
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.inter.kmutnb.ac.th/quota2/#more-3657
พัทธนันท์/ข่าว