มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (TCAS 2) ปีการศึกษา 2564
News Date09 มีนาคม 2564
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 2) หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT-PAT, O-NET และคะแนน 9 วิชาสามัญ สำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี 6 ปี ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 30 เมษายน 2564
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 2811, 2812  หรือ Email : admission@ic.kmutnb.ac.th
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.inter.kmutnb.ac.th/tcas22/ ‎
พัทธนันท์/ข่าว
ศุลิฎา/ข้อมูล