มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ (ICC) ขอเชิญนักศึกษา มจพ. สมัครเข้าร่วมโครงการ KMUTNB Leadership Camp 2022 : Going Global (กิจกรรม Online)
News Date09 มิถุนายน 2565
ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ (ICC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญนักศึกษา สัญชาติไทยกำลังศึกษาในระดับ ปวช. – ป.ตรี สมัครเข้าร่วมโครงการ KMUTNB Leadership Camp 2022 : Going Global (กิจกรรม Online) ในระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรร เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะการข้ามวัฒนธรรม ร่วมกับนักศึกษาชาวต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช. – ป.ตรี ผู้สมัครต้องมีผลภาษาเทียบเท่าระดับ B1-CEFR ขึ้นไป
หากยังไม่มีผลภาษาสามารถทำแบบทดสอบ online พร้อมรับ Certificate ได้ฟรี (ทำแบบ 50 mins เท่านั้น) ที่ https://www.efset.org/ 
ผู้สนใจสามารถสมัคร Online ได้ที่ https://bit.ly/3sSpPWT
รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน  หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทาง www.icc.kmutnb.ac.th  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ icc@op.kmutnb.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-5552000 ต่อ 1026, 1024, 1023
พัทธนันท์/ข่าว