มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
News Date30 ตุลาคม 2562

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง (Research and Human Resource Training Center for Industry : RTCI) เปิดรับสมัคร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม
ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

หลักสูตร : ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC SIEMENS)

          ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562

          ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 4,500 บาท

สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ผ่านคิวอาร์โค้ดหน้าหลักสูตร รับจำนวนจำกัดต่อหลักสูตร หรือ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/35ftbGf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ศูนย์ประสานงาน) ชั้น 9 ห้อง 915 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000 ต่อ 2293

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด จังหวัดระยอง)

เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ : 038-627-000 ต่อ 5608 - 5609

E-mail : RTCI@op.kmutnb.ac.th

Website : www.rtci.kmutnb.ac.th/

Facebook : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
ยุวดี/ข่าว
พัทธนันท์/Upload