มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) มจพ. จัดสัมมนางาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019
News Date12 กันยายน 2562
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดสัมมนางาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 ในวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 ณ Hall EH 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน จำนวน 3 หัวข้อเรื่อง ได้แก่
1)  Oil & Gas Training & Workshop Session เรื่อง Corrosion Inhibitors Testing by Electrochemical Technique” โดย คุณนพรัต กาญจนประยุธ, Thai-French Innovation Institute, KMUTNB ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ Hall EH 100 ลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://forms.gle/yzogpTrBiNyBWfW36
2)  Power & Electric Training & Workshop Session เรื่อง “แนวโน้มนโยบายการจัดการพลังงานเพื่อระบบรถไฟฟ้า” โดย รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ Hall EH 100 ลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://forms.gle/zSYTDA3Y3WZRq3jg7
ภายในงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 มีการจัดบูธแสดงผลงานแนะนำหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 ณ Hall EH 100 อีกด้วย
รับจำกัดเพียง 50 ท่านต่อหัวข้อเรื่อง สมัครได้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT)  
E-mail: anbthailand@gmail.com   โทร 0-2555-2512   Fax. 0-2585-3810
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Wit Anbthailand  หรือ http://wit.kmutnb.ac.th/
พัทธนันท์/ข่าว
กนกวรรณ/ข้อมูล