มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) มจพ. จัดสัมมนางาน Intermach 2019 ในหัวข้อเรื่อง “NDT Applications and Criteria (ASME Code)”
News Date05 เมษายน 2562
สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสัมมนาในงาน Intermach 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน หัวข้อเรื่อง “NDT Applications and Criteria (ASME Code)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์  (King Mongkut’s University of Technology Thonburi) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง MR 215 และภายในงาน Intermach 2019 มีการจัดบูธแสดงผลงานแนะนำหน่วยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 รับจำกัดเพียง 30 ท่าน สมัครได้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/AoGaTBt1Eh4zMYxS9
สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT)  
E-mail: anbthailand@gmail.com  โทร 0-2555-2512   Fax. 0-2585-3810
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Wit Anbthailand  หรือ http://wit.kmutnb.ac.th/
  พัทธนันท์/ข่าว
  กนกวรรณ/ข้อมูล
 
เว็บไซต์เดิม