มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. เปิดรับสมัครช่างเชื่อมในเขตจังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
News Date09 กรกฎาคม 2564
     สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครช่างเชื่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก เข้าเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลมาตรฐานอาชีพแห่งชาติ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม มจพ. ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการเชื่อมสากลและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) โดยเปิดรับสมัครช่างเชื่อมในเขตจังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เข้าเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน (RESK) เพื่อรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแห่งชาติ จากสถาบันคุณวุฒิวิชีพ (องค์การมหาชน) รายละเอียดดังนี้ สาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 จำนวน 100 คน  สาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 จำนวน 100 คน และสาขาช่างเชื่อมแม๊ก ระดับ 2 จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564  และเข้ารับการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
     สอบถามรายเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส  หรือที่ เว็บไซต์ www.tfii.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว