มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย “การศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษา 
News Date13 กันยายน 2565
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนนักศึกษา มจพ. ทุกระดับชั้น บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “การศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสและทุนการศึกษา การวิจัย ทุนวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศฝรั่งเศส”   ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทย-ฝรั่งเศส มจพ. 
ผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ forms.gle/G21uT4uNPyTVX5wV7

รุ่งนภา-ข่าว