มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น รับสมัครถึงวันที่ 13 พ.ย.  2563
News Date28 ตุลาคม 2563
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น A1-1/A1-2/A1-3/A1-4
ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่สนใจหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น โดยเรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี มีให้เลือก 2 รอบ เวลา 14.30 น.-17.30 น. และ 17.00 น.-20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เรียนตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น (40 คาบ) ค่าลงทะเบียนเรียน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (ไม่รวมค่าหนังสือ) ค่าหนังสือประมาณ 1,000 บาท 
สมัครเรียนได้ที่ E-mail panupong.chantawat@goethe.de ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกอเธ่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มจพ. เบอร์โทร. 086-7982049 
พัทธนันท์/ข่าว