มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
สำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดงานกิจกรรม Big Cleaning & Green KMUTNB day
News Date03 พฤษภาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning & Green KMUTNB day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนพฤษภาคมนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ โดยสำนักงานอธิการบดี มจพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์รอบๆ มหาวิทยาลัย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย บริเวรสะพานข้ามคลองติดกับมหาลัย และบริเวณในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามจุดต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่ร่วมมือกับชุมชนโดยรอบมหาลัย อาทิ โครงการชุมชนสวนรื่น โครงการชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมงานกิจกรรม Big Cleaning & Green KMUTNB day เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 พัทธนันท์/ข่าว
 สมเกษ/ภาพ