มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อธิการบดี มจพ. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน
News Date24 มิถุนายน 2563
            วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563  เวลา 14.00 น.  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน ประเด็น “ มจพ. เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม 9 กรกฎาคม 2563 มีมาตรการป้องกัน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ณ ห้องประชุม 217 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2
 
รุ่งนภา/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ถ่ายภาพ