มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
อาจารย์ ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์ คณะวิศวฯ มจพ. บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ In Focus ในเพจรายการ BEARTAI BRIEF ทางช่อง 7
News Date15 กันยายน 2565
           วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ In Focus ในเพจรายการ BEARTAI BRIEF ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ประเด็น “นักสร้างหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก” ณ ทรูดิจิทัลพาร์ค ชั้น 6 สุขุมวิท 101 
           
รุ่งนภา/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ถ่ายภาพ