มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
อาจารย์ มจพ. ให้สัมภาษณ์รายการชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง 9
News Date18 ตุลาคม 2562
วันนี้ เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.วรนุช สมส่งกุล  ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ให้สัมภาษณ์รายการชัวร์ก่อนแชร์ 
ทางช่อง 9   ในประเด็น น้ำส้มสายชู ล้างคราบที่ติดบนกระจกรถ หรือ กระจกตามบ้านได้ จริงไหม!!!  ณ ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  
ขวัญฤทัย ข่าว -ภาพ