มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวทาง พ.ร.บ.โรงงาน"
News Date11 มีนาคม 2562

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวทาง พ.ร.บ.โรงงาน"
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ "การใช้งานระบบสารสนเทศความปลอดภัยหม้อน้ำ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อยกระดับความปลอดภัยหม้อน้ำ" ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ   

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

 

http://www.ited.kmutnb.ac.th/download/1437/