มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
เปิดบ้านโชว์ เส้น สี ดีไซน์ Open House คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2020
News Date30 มกราคม 2563
ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิด Architecture and Design DESIGN IDENTITY Decade+33 Years KMUTNB OPEN HOUSE Line Color Design Exhibition 2020 พร้อมเปิดบ้านให้ชมระหว่างวันที่  30 มกราคม ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีผศ.สุรสิทธิ์  แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มจพ. กล่าวรายงาน พิธีเปิดงานโครงการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ เส้น สี  ดีไซน์  Open House  คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2020  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์ได้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ชมผลงานและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามบูธต่างๆ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ