มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
แถลงข่าวงานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้าครบ 60 ปี
News Date11 มีนาคม 2562
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ศ.ดร.สุชาติ   เซี่ยงฉิน อธิการบดี (คนกลาง) พร้อมด้วย รศ.ดร. เสาวนิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ซ้ายมือ) และ รศ.ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ขาวมือ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแถลงข่าวงานนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  (KMUTNB’s 60th Anniversary : Form Invention to Innovation”) ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี  งานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้าฯ จัดแสดงครบวงจรทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆชั้นนำจาก มจพ. บนพื้นที่ต่อเนื่องและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เป็นการผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จากภายในประเทศและต่างประเทศ พบกับ 3 ผลงานไฮไลท์ (Highlight) เด่น เด็ด ห้ามพลาด อาทิ ดาวเทียม KNACKSAT หุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิด  DYNA-T และยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV) ยังมีหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  ผลงานที่จัดแสดงตามบูธโดยได้จัดแบ่งเป็นโซน A,B,C อีก 6 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม Robotic and Automation กลุ่ม Medical Technology กลุ่ม Sustainable Society  กลุ่ม Digital IT กลุ่ม Next Generation Vehicle และหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ - ด้านอุตสาหกรรม  ส่วนของการบรรยายพิเศษทางวิชาการ และกิจกรรม Open House  ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการบรรยายพิเศษครั้งนี้
 
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ