มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566
News Date31 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักเรียนโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ประเภทโควตาเรียนดี ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนใน 4 เทอม ( ม.1- ม.2 ) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในการยื่นสมัคร และเมื่อสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใช้ผลการเรียนใน 6 เทอม) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
ผู้สนใจสามารถสมัครโควตาเรียนดีในปีการศึกษา 2566 โดยสมัครเลือกได้ 3 อันดับ ดังนี้
1. เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)
2. เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล (English Program)
3. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)
4. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (English Program)
5. เตรียมวิศวกรรมโยธา (โปรแกรมภาษาไทย)
6. เตรียมวิศวกรรมโยธา (English Program)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 17 ตุลาคม 2565 สมัครที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ เท่านั้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
1. กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ. 02-5552000 ต่อ 1626-1627
2. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเตรียมวิศวรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 02-555-2000 ต่อ 6109, 6111, 6115
3. Facebook : โควตาเรียนดี ปวช.ปี 66 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.
 https://web.facebook.com/kmutnbtgpsquota66
พัทธนันท์/ข่าว
 โรงเรียนเตรียมฯ/ข้อมูล