มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. เปิดรับสมัครนักเรียนโควต้าเรียนดี ปีการศึกษา 2563
News Date05 กันยายน 2562
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักเรียนโควต้าเรียนดีประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ โควต้าเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ ผลการเรียนใน 4 เทอม ( ม.1- ม.2 ) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในการยื่นสมัคร และเมื่อสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใช้ผลการเรียนใน 6 เทอม) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 ผู้สนใจสามารถสมัครโควต้าเรียนดีในปีการศึกษา 2563 โดยสมัครเลือกสมัครได้ 3 อันดับ ดังนี้
1. เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย
2. เครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP
3. ไฟฟ้าโปรแกรมภาษาไทย
4. ไฟฟ้า โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP
5. โยธาโปรแกรมภาษาไทย
6. โยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 11 ตุลาคม 2562
สามารถสมัครทาง http://www.admission.kmutnb.ac.th/ เท่านั้น
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ. 02-5552000 ต่อ 1626-1628
พัทธนันท์/ข่าว