มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
International Symposium on Advanced Manufacturing for Polymeric Materials (AMPM’24)
News Date16 พฤษภาคม 2567
International Symposium on
Advanced Manufacturing for Polymeric Materials (AMPM’24)
.
.
Organized by #KMUTNB #มจพ

Supported by @STRI
.
.
Date & Time:
📆  Friday, 24 May 2024
🕐  00:00 a.m. - 11:59 p.m. (UTC+7)
.
Venue: Hybrid Mode

1)  On-Site (Maximum 50 Participants)
-  Cloud 9 Room, STRI Building, KMUTNB, Bangkok, Thailand

2)  On-Line (Maximum 200 Participants)
***Venue will be informed later to the registered participants

Registration Link: https://forms.gle/cNYCzZFeXsr3ZXtt6

For more information, please kindly visit:
-  Website: https://ampm24.tggs.kmutnb.ac.th/
-  E-mail: ampm24@tggs.kmutnb.ac.th