มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
TFII รับสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
News Date16 กรกฎาคม 2563
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรม “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ประเภท Non Degree รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรผู้ปฏิบัติการเชื่อมสากล (International Welding Practitioner, IWP) จำนวน 20 คน
2. หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมสากล (International Welding Specialist, IWS) จำนวน 20 คน
3. หลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากล (International Welding Inspection Personnel, IWI-C) จำนวน 20 คน
4. หลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 (NDT Operator Level 2) จำนวน 20 คน
รับสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ หมดเขต วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ งานฝึกอบรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2503  โทรสาร 0-2586-9014 ติดต่อเจ้าหน้าที่ คุณวิยะดา ศรีวีระชัย อีเมล wiyada.s@tfii.kmutnb.ac.th
อัชณี ข่าว-ภาพ