มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ข่าวในหนังสือพิมพ์
>
หน้าแรก > ข่าวในหนังสือพิมพ์ > มจพ.-สดร. สร้างดาวเทียมวิจัยไทย
มจพ.-สดร. สร้างดาวเทียมวิจัยไทย

News Date02 ตุลาคม 2562