มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :

ทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา

21 ตุลาคม 2561

ให้บริการงานในด้านการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา  ด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย ถูกต้อง เที่ยงตรง รวดเร็วในการรายงานผลทดสอบ พร้อมทั้งวิศวกรและช่างเทคนิคควบคุมการทดสอบ ที่มีความเชี่ยวชาญในงานทดสอบวัสดุเป็นไปตาม มาตรฐานสากลและพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ในด้านการควบคุมคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์ ผลทดสอบ โดยเน้นที่คุณภาพ เป็นไปตามหลักการและสามารถปฏิบัติได้จริง ในราคาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่างานทดสอบ ของท่านที่มาถึงมือเรา นั้นจะได้รับการทดสอบที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 02-5552000 ต่อ 3247, 3253
แฟกซ์ : 02-5878260
อีเมล : ttc@fte.kmutnb.ac.th
เว็บไซด์ : ttc.fte.kmutnb.ac.th