มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :

ออกแบบพัฒนาและดำเนินการวิจัยทางอาชีวศึกษา

07 ธันวาคม 2561
ดำเนินการออกแบบพัฒนาและดำเนินการวิจัยทางอาชีวศึกษา เช่น การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรวิธีสอนสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษาและระบบอาชีวศึกษา เป็นต้น ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา สนับสนุนและเผยแพร่การทำวิจัย ประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา โดยมีภาระดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ติดต่อ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : +66 2 555-2000 แฟกซ์ 0-2585-7590
อีเมล์: itedshop@ited.kmutnb.ac.th
เว็บไซต์: www.ited.kmutnb.ac.th