มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
หน้าแรก > วิดีโอ
วิดีโอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผลให้ธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทยเร่งปรับตัวยุค5.0 เพื่อเท่าทันการแข่งขันในตลาดโลก

04/12/2561

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สัมมนาวิชาการระดับชาติ “ครบเครื่องเรื่องการแปลงโฉมธุรกิจในสี่มิติ”

30/11/2561

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน

11/11/2561

มจพ. ติด Top10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ 2 ปี ซ้อน

05/11/2561

สุขประดิษฐ์ : เครื่องแจ้งเตือนผู้ป่วยเสี่ยงตกเตียง

27/10/2561

ไม้เท้าอัจฉริยะ เพื่อผู้พิการทางสายตา | สุขหยุดโรค

21/10/2561

มจพ ประกาศจุดยืนงดใช้ถุงพลาสติก-TNN Headline News

19/10/2561

แถลงโครงการถนนยางพาราดินซีเมนต์

16/10/2561

รายการ สุขประดิษฐ์ : อุปกรณ์เฝ้าระวังการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

14/10/2561

Energy Care ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับนักกีฬา | สุขหยุดโรค

13/10/2561